Tryb uczenia się podczas zajęć z robotyki różni się od zajęć lekcyjnych w szkole. Nasze działania opieramy o metodę eksperymentu, samouczenia w przyjaznym środowisku oraz małej grupie uczestników. Pozwala to na doskonały i zindywidualizowany kontakt trenera z dzieckiem oraz sprzyja współpracy w parach, angażując każdego ucznia.
RoboCamp to sprawdzone programy edukacyjne, realizowane metodą warsztatową. Formuła ta umożliwia dzieciom systematyczne zdobywanie wiedzy i uczy je praktycznych umiejętności. Zajęcia metodą RoboCAMP są od 2006 roku z powodzeniem prowadzone w wielu placówkach w całej Polsce.
W metodzie RoboCAMP kluczowe założenie to: najlepsza i najwydajniejsza nauka prowadzi przez zabawę. W procesie uczenia się, motywacja jest warunkiem koniecznym.
Na naszych zajęciach dzieci poznają tajniki robotyki i programowania z wykorzystaniem najnowocześniejszych materiałów dydaktycznych, a każde zajęcia wzbogacone są o interaktywne instrukcje, animacje i gry.
Dzieci, w zależności od wieku i poziomu zaawansowania, budują i programują wersje robotów z najnowszych zestawów Lego Education WeDo 2.0. oraz Lego Mindstorms EV3 Education.
Korzyści z uczenia się robotyki i programowania przez dzieci
Nasze zajęcia tworzą doskonałą bazę pod rozwój dzieci. Kształtują u nich cenne umiejętności i postawy postawy, takie jak:
 • logiczne myślenie,
 • rozumienie przyczynowo-skutkowe,
 • kreatywność i twórcze myślenie,
 • proponowanie i testowanie rozwiązań,
 • rozumienie, jak działają maszyny,
 • świadome i mądre korzystanie z technologii,
 • skupienie się na celu oraz umiejętność koncentracji uwagi,
 • porządkowanie informacji,
 • umiejętności sensoryczno-motoryczne,
 • zdolności wizualno-przestrzenne,
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • najważniejsze: współpraca w zespole.
Również badania naukowe potwierdzają istotę nauki poprzez zabawę. Dobra zabawa nie jest, tak jak w przypadku dorosłego człowieka, odskocznią od codziennych obowiązków, lecz naturalną składową życia dzieci. Dlatego właśnie przez zabawę dzieci uczą się najłatwiej, bo bez wysiłku.
Może to również stanowić podstawę do odkrycia naukowych pasji. Uczymy dzieci tworzenia algorytmów i przenoszenia ich pomysłów na język programowania.