Nasze zajęcia tworzą doskonałą bazę pod rozwój dzieci. Kształtują u nich cenne umiejętności i postawy, takie jak:
 • logiczne myślenie,
 • rozumienie przyczynowo-skutkowe,
 • kreatywność i twórcze myślenie,
 • proponowanie i testowanie rozwiązań,
 • rozumienie, jak działają maszyny,
 • świadome i mądre korzystanie z technologii,
 • skupienie się na celu oraz umiejętność koncentracji uwagi,
 • porządkowanie informacji,
 • umiejętności sensoryczno-motoryczne,
 • zdolności wizualno-przestrzenne,
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • najważniejsze: współpraca w zespole.
Kompetencje, które kształtujemy podczas naszych warsztatów są pożądane w dzisiejszym świecie. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że za 20 lat Twoje dziecko będzie pracować w zawodzie, który dziś jeszcze nie istnieje! Wszystko przez postęp technologiczny, robotyzację i automatyzację.
Rośnie zapotrzebowanie na zawody, w których niezbędna jest wiedza z programowania.
Bez wątpienia, robotyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się i potrzebnych gałęzi przemysłu technologicznego.

Niezależnie od tego, kim będzie Twoje dziecko, ćwiczenie logicznego myślenia, kreatywności i chęci podejmowania różnych zadań, przyczyni się do jego większych możliwości i lepszej przyszłości.